Δημοσιεύσεις

Η ιατρική σταδιοδρομία μου συνδέεται
με εντονη συγγραφική δραστηριότητα
με 18 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Ιατρικά περιοδικά,
3 σε Ελληνικά και 36 επιστημονικές ομιλίες και ανακοινώσεις.

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά

1. Τ. Σδόγγου, Ε. Γεωργούλη, Λ. Κόσσυβα.
«Εψιδίνη και μεταβολισμός του σιδήρου».
Παιδιατρική 2009:72(6).413-2.

2. Ε.Η. Ευσταθίου, Τ.Β. Σδόγκου, Χ.Γ. Παγανιάς
«Μεταβολική νόσος των οστών στα πρόωρα νεογνά: Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση».
Παιδιατρική 2011: 74(3).12-23.

3. Λ. Κόσσυβα, Τ. Σδόγγου.
«Θρομβοπενία νεογνικής ηλικίας».
Παιδιατρική 2011: 74(4).32-41.


Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις

1. Georgouli H, Schulpis KH, Michelakaki H, Kaltsa M, Sdogou T, Kossiva L.
Persistent coagulopathy during Escherichia coli sepsis in a previously healthy infant revealed undiagnosed tyrosinaemia type 1.
BMJ Case Rep. 2010 Dec 29;2010.

2. Kossiva L, Gourgiotis DI, Tsentidis C, Anastasiou T, Marmarinos A, Vasilenko H, Sdogou T, Georgouli H.
Serum hepcidin and ferritin to iron ratio in evaluation of bacterial versus viral infections in children: a single-center study.
Pediatr Infect Dis J. 2012 Aug;31(8):795-8

3. Sdogou T, Kossiva L, Kakleas K, Platokouki H, Tentolouri T, Georgouli H, Karayianni C, Karavanaki K.
Deep vein thrombosis and pulmonary embolism in a child with diabetic ketoacidosis and protein s deficiency: a case report.
Horm Res Paediatr. 2013;79(2):114-8.

4. Karavanaki K, Karayianni C, Vassiliou I, Tzanela M, Sdogou T, Kakleas K,
Tsentidis C, Vakaki M, Soldatou A, Kallinikou D, Kostaki M, Tsitsopoulos S,
Papathanasiou A.

5. Koufadaki A, Karavanaki K, Soldatou A, Tsentidis C, Sourani M, Sdogou T, Haliotis F, Stefanidis C.
Clinical and laboratory indices of severe renal lesions
in children with febrile urinary tract infection.
Acta Paediatr. 2014 Sep;103(9):e404-9.

6. Kossiva L., Gourgiotis D., Douna V., Marmarinos A., Sdogou T, Tsentidis C.
Composite bacterial infection index in the evaluation of bacterial versus viral infections in children: A single centre study.
Journal Pediatrics & Therapeutics Apr 26, 2014 4;2:2-5.

7. Sdogou T, Tsentidis C., Gourgiotis D., Marmarinos A. , Gkourogianni A., Papassotiriou I. , Anastasiou Th. , Kossiva L.
Immunoassay-based serum hepcidin reference range measurements in healthy children. Differences amongst age groups.
J Clin Lab Anal. 2015 Jan;29(1):10-4.

8. I.I. Sakou, T. Psaltopoulou, T. N. Sergentanis, K. Karavanaki, F. Karachaliou, I. Ntanasis-Stathopoulos, S.Tzanninis, T.Sdogou, D. Greydanus, A. Tsitsika
Insulin resistance and cardiometabolic risk factors in obese children and adolescents: A hierarchical approach.
J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 May 1;28(5-6):589-96

9. R. Sklavou, K. Karavanaki, L. Kossiva, E. Critselis, D. Gourgiotis, M. Tsolia, M. Giannaki, A. Marmarinos, M. Konstantinou, T. Sdogou , S. Polychronopoulou.
A Comparison Of Lipopolysaccharide-Binding Protein (Lbp) With C-Reactive Protein (Crp) As Early Inflammation Markers In Pediatric Oncology Patients
Infectious Diseases In Clinical Practice. [Epub ahead of print].

10. M. Sourani, K. Kakleas, E. Critselis, Ch. Tsentidis, A. Galli-Tsinopoulou, M. Dimoula, E. Kotsani, M. Armaou, T. Sdogou, Ch. Karayianni, E. Baltaretsou, K. Karavanaki.
Cross-sectional study on childhood obesity and central obesity on a rural Greek island.
Acta Endocrinologica [Epub ahead of print].

11. Κ. Karavanaki, Κ. Kakleas, Τ. Sdogou, I. Koutsoumbari, A. Soldatou, A. Papathanasiou .
Coexistence of pseudohypoaldosteronism and cholelithiasis in childhood: a case report and literature review.
Acta Endocrinologica [Epub ahead of print].


Ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά

1. T. Sdogou, L. Kossiva, I. Konstoulopoulos, E. Dimitriou, M. Kaltsa, M. Machaira, H. Georgouli.
Myocarditis presenting as Hepatitis in a six-year old boy.
Excellence in Pediatrics, London, December 2010.
Acta Pædiatrica/Acta Pædiatrica 2010, 99 (Suppl. 462), pp. 55.

2. L. Kossiva , H. Vassilenko, D. Gouriotis , C. Tsentidis , T. Anastassiou, T. Sdogou, H. Georgouli.
Increased serum hepcidin in children with infection and correlation with ferritin level.
52th Annual meeting. European Society for Paediatric Research, Newcastle, UK, October, 2011.
Pediatric Research (2011) 70, 491–491;

3. H. Georgouli, T. Sdogou, A. Garoufi, H Konstantopoulos, H. Michelakaki, M. Machaira, L. Kossiva.
A 15 - month year old boy with recurrent proteinuria and transaminasemia diagnosed with Hereditary Fructose Intolerance.
Excellence in Pediatrics, Instabul, December 2011.
Acta Pædiatrica/Acta Pædiatrica 2010, 99 (Suppl. 462), pp. 55.

4. Sdogou T, Katsieri K, Tsoukatou Th, Garoufi A, Georgouli H, Kossiva L.
Α 2-year old girl with methylmalonic acidemia and extremely restricted diet.
12th International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Barcelona 2013, September 2013.
Journal of Inherited Metabolic Disease. Vol36.suppl, Sep 2013:157.

5. M. Sourani, K. Kakleas, C. Tsentidis, I. Haramaras, M. Dimoula, E. Kotsani, M. Armaou, T. Sdogou, C. Karayianni, E.
Baltaretsou, K. Karavanaki
The prevalence of childhood obesity and central obesity on a rural Greek island and their association with gender, puberty and nationality.
9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, September 2013.
Horm Res Paediatr 2013;80 (suppl 1): 252.

6. Tsentidis Ch., Gourgiotis D. , Kossiva L. , Doulgeraki A. , Marmarinos A. , Sdogou T. , Karavanaki K.
Increased osteoclest activity in children and adolescents with type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) indicated by higher levels of osteoprotegerin and S-RANKL may predispose to lower bone mass.
10th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Dublin, September 2014.
Horm Res Paediatr 2014;82 (suppl 1): 89-90.

7. Karavanaki K., Sdogou T., Kakleas K. , Soldatou A., Skouma A., Papathanasiou A.
Coexistence of pseudohypoaldosteronism and cholelithiasis, presenting with metabolic acidosis, dystrophy and vomiting in a neonate. SSIEM Annual Symposium 2015, Lyon, France 2015
Journal of Inherited Metabolic Disease (Suppl 1).


ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ORAL PRESENTATION)

1. Επιμένουσα αναπνευστική δυσχέρεια σε τελειόμηνα νεόγνα.
Χ. Χαραχούσου, Δ. Αναστασίου, Α. Νίκα, Τ. Σδόγγου.
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2013

2. Αντίσταση στην ινσουλίνη και καρδιομεταβολικοί παράγοντες κινδύνου
σε παχύσαρκα παιδιά και εφήβους: μια ιεραρχική προσέγγιση
E. Σάκου, Θ. Ψαλτοπούλου, Θ. Σεργεντάνης, Κ. Καραβανάκη, Φ. Καραχάλιου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Σ. Τζανίνης, Τ. Σδόγγου, Α. Τσίτσικα
4o Πανελλήνιο συνέδριο Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής εφηβικής υγείας – Ιατρικής, Νοέμβριος 2015

3. Δυσλειτουργική Διαδικτυακή Συμπεριφορά και παχυσαρκία. Μελέτη EU NET ADB σε Ευρωπαίους Εφήβους
Α. Τσίτσικα, Ε. Ανδρή, Θ. Ψαλτοπούλου, Χ. Τζαβάρα, Θ. Σεργεντάνης,
Φ. Μπακοπούλου, Μ. Πατσεάδου, C. Richardson, Τ. Σδόγγου, Γ. Χρούσος, Μ. Τσολιά
4o Πανελλήνιο συνέδριο Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής εφηβικής υγείας – Ιατρικής, Νοέμβριος 2015


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια

1. Ηωσινοφιλική Γαστρεντεροπάθεια: Περιγραφή δυο περιπτώσεων.
Μ. Κωστάκη, Ε. Γεωργούλη, Α. Οικονόμου, Ε. Τζούβαλας, Φ. Δούρου, Τ. Σδόγγου, Μ. Ηλία.
44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2006.

2. Εγκεφαλική Αιμορραγία ως εκδήλωση υποβιταμινωσης Κ σε νεογνό.
E. Κοεμτζίδου, Κ. Γκόλτσιου, Αικ. Κουμπαρέλου, Κ. Ζυγογιάννη, Α. Πρεβολή, Φ. Δούρου, Τ. Σδόγγου, Ε. Γεωργούλη.
44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2006.

3. Υποτροπιάζουσα μικροβιακή θυρεοειδίτιδα σε κορίτσι 6 ετών.
Ε. Γεωργούλη, Τ. Σδόγγου, Μ. Τσακανίκος, Ι. Ψαρομμάτης,
44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2006.

4. Περιγραφή περιστατικού: παιδί με ανθεκτική σιδηροπενική αναιμία.
Μ. Κωστάκη, Α. Παρδάλη, Ε. Γιαννάτου, Ε. Κοεμτζίδου, Α. Οικονόμου, Τ. Σδόγγου, Μ. Ηλία.
44ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος 2006.

5. Βαριά σιδηροπενική αναιμία σε νήπιο 16 μηνών.
Λ. Κόσσυβα, Τ. Σδόγγου, Θ. Κουτσοδήμου, Μ. Ηλία.
20o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Κρήτη, Νοέμβριος 2009.

6. Σύνδρομο JACOBSEN: αγόρι 10 ετών με νοητική υστέρηση, βαρυκοϊα και καρδιοπάθεια.
Τ. Σδόγγου, Σ. Μούσκου, Α. Γαρούφη, Κ. Βούδρης, Ε. Κατσαρού, Σ. Μαστρογιάννη.
12ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2012.

7. Περίπτωση παιδιού με σύνδρομο DRAVET οφειλόμενο σε νέα γονιδιακή μετάλλαξη.
Τ.Σδόγγου, Σ. Μούσκου, Ε. Κατσαρού, Σ. Μαστρογιάννη, Κ. Βούδρης.
12ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2012.

8. Περίπτωση βρέφους με μυϊκή δυστροφία DUCHENNE που οφείλεται σε νέα μετάλλαξη.
Σ.Μούσκου, Τ. Σδόγγου, Ε. Κατσαρού, Σ. Μαστρογιάννη, Κ. Κέκου, Κ. Βούδρης.
12ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2012.

9. Εμπύρετη οιρολοίμωξη στα παιδιά: Προγνωστικοί δείκτες οξείας νεφρικής συμμετοχής.
Μ.Α.Κουφαδάκη, Κ. Καραβανάκη, Χ. Τσεντίδης, Α. Σολδάτου,
Τ. Σδόγγου, Μ. Σουράνη, Φ. Χαλιώτης, Κ. Στεφανίδης.
51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013.

10. Μειωμένο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας και κεντρικής παχυσαρκίας σε ένα Ελληνικό νησί και οι συσχετιζόμενοι παράγοντες.
Μ. Σουράνη, Κ. Κακλέας, Χ. Τσεντίδης, Η. Χαραμαράς, Μ. Δημουλά, Ε. Κοτσάνη, Μ. Αρμάου, Τ. Σδόγγου, Χ. Καραγιάννη, Ε.
Μπαλταρέτσου, Κ. Καραβανάκη.
51ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Αλεξανδρούπολη, Ιούνιος 2013.

11. Συνύπαρξη ψευδουποαλδοστερονισμού με χολολιθίαση σε νεογνό.
Κ. Καραβανάκη , Τ. Σδόγγου, Κ. Κακλέας, Ι.Κουτσουμπάρη, Α. Παπαθανασίου.
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής, Αθήνα, Νοέμβριος 2013

12. Βρέφος με σύνδρομο SOTOS με μετάλλαξη NSD1.
Τ. Σδόγγου, Μ. Παπαθανάκου, Π. Ταμπραντζή, Λ. Κόσσυβα, Ε. Κατσαρού, Σ. Μαστρογιάννη, Κ. Βούδρης.
13ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2013.

13. Η αυξημένη οστεοπλάστικη δραστηρίοτητα στα παιδιά και τους εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1), εκφραζόμενη με υψηλότερα επίπεδα οστεοπροτεγερίνης και S-RANKL μπορεί να προδιαθέτει σε χαμηλότερη οστική πυκνότητα.
Χ. Τσεντίδης, Δ. Γουργιώτης, Λ. Κόσσυβα, Α. Δουλγεράκη, Α. Μαρμαρινός, Τ. Σδόγγου, Κ. Καραβανάκη.
52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2014.

14. Συσχέτιση των επιπέδων σκληροστίνης με δείκτες οστικού μεταβολισμού και οστικής πυκνότητας σε παιδιά και εφήβους με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 (ΣΔ1).
Χ. Τσεντίδης, Δ. Γουργιώτης, Λ. Κόσσυβα, Α. Μαρμαρινός, Α. Δουλγεράκη, Τ. Σδόγγου, Κ. Καραβανάκη.
52ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Ρόδος, Ιούνιος 2014


ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)

Ανακοινώσεις σε Διεθνή συνέδρια

1. A 5 year old boy with diabetic ketoacidosis and fever who developed deep venous thrombosis.
L. Kossiva, K. Karavanaki, C. Karayannni, H. Platokouki, T. Sdogou, M. Kaltsa, H. Georgouli.
Biennial ESPHΙ Congress, Lecce, Italy 2009.

2. Myocarditis presenting as Hepatitis in a Six-year old boy.
Τ. Sdogou, L. Kossiva, I. Konstantopoulos, E. Dimitriou, M. Kaltsa, M. Machaira, H. Georgouli.
Excellence in Pediatrics, London, December 2010.

3. Increased serum hepcidin in children with infection and correlation with ferritin level.
L. Kossiva, H. Vassilenko, D. Gouriotis, C. Tsentidis, T. Anastassiou, T. Sdogou, H. Georgouli.
52th Annual meeting. European Society for Paediatric Research, Newcastle, UK, October, 2011.

4. A 15 - month year old boy with recurrent proteinuria and transaminasemia diagnosed with Hereditary Fructose Intolerance.
H. Georgouli, T. Sdogou, A. Garoufi, H Konstantopoulos, H. Michelakaki, M. Machaira, L. Kossiva.
Excellence in Pediatrics, Instabul, December 2011.

5. A case of dyskeratosis congenital in a child.
T. Sdogou, A. Garoufi, V. Douna, L. Kossiva.
Excellence in Pediatrics, Madrid, December 2012.

6. Clinical and laboratory risk factors of acute renal involvement in children with febrile urinary tract infection.
A.M. Koufadaki, K.A. Karavanaki, C. Tsentidis, A. Soldatou, T. Sdogou, MP. Sourani, FA. Haliotis, CJ. Stefanidis.
31st Annual Meeting of European Society Pediatric Infectious Diseases, Milan, May 2013.

7. Α 2-year old girl with methylmalonic acidemia and extremely restricted diet.
Sdogou T, Katsieri K, Tsoukatou Th, Garoufi A, Georgouli H, Kossiva L.
12th International Congress of Inborn Errors of Metabolism, Barcelona 2013, September 2013.

8. The prevalence of childhood obesity and central obesity on a rural Greek island and their association with
gender, puberty and nationality.
M. Sourani, K. Kakleas, C. Tsentidis, I. Haramaras, M. Dimoula, E. Kotsani, M. Armaou, T. Sdogou, C. Karayianni, E.
Baltaretsou, K. Karavanaki
9th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Milan, September 2013.

9. Ιnfections in children with cancer on the grounds of the presence or absence of neutropenia
Κ. Karavanaki, R. Sklavou, L. Kossiva, M. Tsolia, D. Gourgiotis, C.Tsentidis, M. Giannaki, A. Marmarinos, M.
Konstantinou, T. Sdogou, S. Polychronopoulou.
Excellence in Pediatrics, Qatar, December 2013

10. A 3-year old boy with Cholesterol Ester Storage Disease.
Sdogou T., Michelakakis H, Bertolini S., Mavridou I., Pisciotta L., Pagoni A. , Vartzelis G. , Garoufi A.
SSIEM Academy 2014, Paris, France, April 2014

11. Ιnfections in children with cancer according to the presence or absence of neutropenia
Κ. Karavanaki, R. Sklavou, L. Kossiva, M. Tsolia, D. Gourgiotis, C.Tsentidis, M. Giannaki, A. Marmarinos, M.
Konstantinou, Alexandropoulou O. T. Sdogou, S. Polychronopoulou.
32nd Annual Meeting of European Society Pediatric Infectious Diseases, Dublin, May 2014.

12. Increased osteoclest activity in children and adolescents with type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) indicated by higher levels of osteoprotegerin and S-RANKL may predispose to lower bone mass.
Tsentidis Ch., Gourgiotis D. , Kossiva L. , Doulgeraki A. , Marmarinos A. , Sdogou T. , Karavanaki K.
10th Joint Meeting of Pediatric Endocrinology, Dublin, September 2014.

13. Delay of treatment of febrile urinary tract infections and its association with the development of severe renal lesions.
Koufadaki AM, Karavanaki KA, Soldatou A, Tsentidis C, Sdogou T, Sourani MP, Haliotis FA, Stefanidis CJ .
33rd Annual Meeting of European Society Pediatric Infectious Diseases, Germany, Leipzig, May 2015.

14. Karavanaki K., Sdogou T., Kakleas K. , Soldatou A., Skouma A., Papathanasiou A.
Coexistence of pseudohypoaldosteronism and cholelithiasis, presenting with metabolic acidosis, dystrophy and vomiting in a neonate.
SSIEM Annual Symposium 2015, Lyon, France 2015. p>


Ερευνητικό, Συγγραφικό και Συντακτικό Έργο:

Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 11

Δημοσιεύσεις σε Eλληνικά περιοδικά: 3

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια: 14

Ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια Δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά: 7

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια:14

Προφορικές ανακοινώσεις σε συνέδρια: 3

Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε 5 συνέδρια.

Εισηγήτρια σε 1 Μεταπτυχιακό μαθήμα Ιατρικης Αθηνών.

Κριτής σε 2 ξενόγλωσσα περιοδικά.

Υποτροφίες στη μετεκπαίδευση Ενδογενών Μεταβολικών Νοσημάτων: 3